Dermamed

Dermamed_hair
Çok çeşitli alanlarda uygulanan PRP’ye, saç dökülmesi tedavisinde tek başına kullanmak veya diğer tedavi seçeneklerinin etkisini güçlendirmek amacıyla başvurulmaktadır.

Plazma uygulaması; kişiden az miktarda alınan kanın özel bir tüpe konularak santrfüj işlemine tabi tutulduktan sonra ayrıştırılması ile elde edilen PRP’nin (Platelet-Trombosit Yönünden Zenginleştirilmiş Plazma) yine aynı kişiye enjeksiyon yoluyla verilmesidir.

Plateletler ya da trombositler vücudumuzda hasar gören dokuların onarımını ve doğal haline dönmelerini sağlamak için gerekli büyüme faktörlerini yapısında barındıran kan bileşenleridir. Vücudumuzda herhangi bir doku hasarı oluştuğunda kan dolaşımı yardımıyla bu dokuya toplanan trombositler bir tür onarım süreci başlatırlar. PRP uygulamasında ise hedef dokuya kan dolaşımı ile taşınacak miktardan daha fazla sayıda platelet verilebilmektedir, çünkü PRP ile elde edilen trombosit’lerin yoğunluğu kandakinden 2 ila 4 kat fazladır. Bu uygulama sonucu hasarlı dokunun onarımı da bu kadar hızlı ve güçlü bir şekilde başlamaktadır.

Derimizin yaşlanması, tıpkı yaralanma sürecinde olduğu gibi bazı fiziksel özelliklerini kaybetmesinden kaynaklanır. Bu nedenle derimizi gençleştirmeye yönelik uygulamalarda aslında vücudumuzun bir yarayı iyileştirirken yaptıklarını çeşitli yöntemlerle taklit ederiz. Örneğin lazer, peeling gibi yöntemlerle derimize limitleri belli, hafif bir hasar verir ve bu hasarı derimizi iyileştirmek için tetikleyici bir güç olarak kullanırız. Büyüme faktörleri bu hasar sonrasında salınır ve süreci başlatırlar. Sonuçta derideki bir hasarı en etkili, en hızlı ve en doğal biçimde onarabilecek olan yapı, yine kendisidir.

PRP,  özel bir kit yardımıyla hekimler tarafından saç diplerine enjeksiyon ile uygulanmaktadır.  15 gün arayla 4 seans uygulanmalıdır. Her 10 – 12 ayda bir kür tekrarlanmalıdır. Ancak platelet sayısı yetersiz olan hastalarda ve kanser hastalarında bu uygulama yapılamamaktadır.

Uygulama birçok beklentiyi karşılayacak özelliklere sahiptir. En önemlileri;

•Uzun etkilidir,

•Yeniden canlandırıcı / yapılandırıcıdır,

•Kolay ve güvenli biçimde uygulanır,

•Yalnızca yeni kolajen oluşumunu değil, derinin tüm yaşamsal işlevlerini destekler.

SAÇ TEDAVİLERİ