Dermamed

WEB SİTESİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

SİTEYE ERİŞİMİMİZDEN VEYA SİTEYİ KULLANIMINIZDAN ÖNCE LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLE OKUYUNUZ. SİTEYE ERİŞMEKLE VEYA SİTEYİ KULLANMAKLA AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞARTLAR VE HÜKÜMLERLE BAĞLI OLMAYI KABUL ETMEKTESİNİZ, EĞER BU ŞARTLAR VE HÜKÜMLERLE BAĞLI OLMAK İSTEMEZSENİZ SİTEYE ERİŞMYE BİLİR VEYA SİTEYİ KULLANMAYA BİLİRSİNİZ VE BÖYLE BİR KULLANIMA BAŞLADIYSANIZ KULLANIMI DERHAL DURDURMALISINIZ. WEB SİTESİ BU SÖZLEŞMEDE HER ZAMAN DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR VE BU DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞTİRİLMİŞ SÖZLEŞMENİN SİTEYE KONULMASIYLA DERHAL YÜRÜRLÜK KAZANIR. SİZ BU DEĞİŞİKLİKLERDEN HABERDAR OLMAK AMACIYLA PERİODİK OLARAK SÖZLEŞMEYİ GÖZDEN GEÇİRMEYİ KABUL ETMEKTESİNİZ. VE SİTEYE DEVAM EDEN ERİŞİMİNİZ VEYA DEVAM EDEN SİTEYİ KULLANIMINIZ DEĞİŞTİRİLMİŞ SÖZLEŞMEYİ KESİN OLARAK KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELECEKTİR.

SÖZLEŞMENİN AMACI :
Madde.1:
Bir taraftan DERMAMED LAZER EPİLASYON ESTETİK TİCARET LİMİTED ŞTİ. ile (bu sözleşmede bundan böyle web sitesi olarak anılacaktır)
Diğer taraftan bu web sitesini kullanacak olan veya kullanmakta olan web sitesi kullanıcısı (bu sözleşmede bundan böyle kullanıcı olarak anılacaktır).
Arasında, web sitesinin kullanımının tabii olduğu şartları ve hükümleri belirlemek ve bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.

SİTENİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER:
Madde.2:
A-Kullanıcı, web sitesinin indirilmeye download müsait dosyalarının virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi veri giriş-çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verimi geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen kullanıcının sorumluluğundandır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı kullanıcının veya 3.şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan web sitesi sorumlu değildir.
B-Kullanıcı, web sitesinin kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. Web sitesi siteyi ve içeriğine dahil tüm unsurları “OLDUKLARI GİBİ” sağlamaktadır. Ve web sitesi hakkında veya web sitesi yoluyla sağlanan hiçbir servis bilgi veya site içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. Web sitesi yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.
C-Kullanıcı site kullanımı ile bağlantılı olarak şunları yapmayacağını kabul eder;
Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti Yasasının, uluslar arası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini.
T.C. yasalarına T.C.’nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere diğer uluslar arası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birimin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde kullanıcının hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi tür materyali iletmeyeceğini.
Bu web sitesinin sahibi/sahipleri, görevlileri veya hotsunu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3.şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini.
Web sitesi içeriğine, web sitesi görevlilerini veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınır olmayarak web sitesi içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini.
Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya ilemeyeceğini.
Sitenin iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını, herhangi bir yöntemle diğer kullanıcıların elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını.
Hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonal materyal junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,
Çerçeveleme (framing) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak siteyi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini,
D-Web sitesi, web sitesinin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. Web sitesi, kullanıcıların veya 3.şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.

WEB SİTESİNİN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI:
Madde.3:
Web sitesi hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır:

A-Web sitesi, web sitesinin kullanılmasından veya kullanılmamasından, web sitesi üzerinden sağlanan veya indirilen download edilen her hangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan (kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlarda dahil fakat bunlarla sınır olmamak kaydıyla) web sitesi veya bunun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.
B-Web sitesi, web sitesi içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya web sitesi yoluyla indirilen (download edilen) materyal veya bilgilerden kaynaklanan her hangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.
C-Kullanıcı tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve siteye erişim ve siteyi kullanım için gerekli her tür ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, verilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. Kullanıcının bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen kullanıcı sorumludur.
D-Kullanıcı, web sitesine erişimi ve sitesinin kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin her hangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere tüm kayıt ve harcamaları ile zarar ve masraftan sorumludur. Web sitesi hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.
Web sitesi, bir yargı merciinin kararı veya web sitesinin bunu gerekli görmesi halinde kullanıcının hesabının yasadığı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş kullanıcı veya web sitesi bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.
E-Sitenin kullanımı ve tazminatlar ile hükümleri web sitesi çalışanları, temsilcileri, lisansörleri, sponsorları da kendi nam ve hesaplarına kullanıcıya karşı ileri sürebilirler.

LİNKLER:
Madde.4:
Kullanıcı, web sitesi üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde web sitesinin hiçbir kontrolü olmadığı için web sitesinin linklerin gösterdiği web sitelerinin veya kaynaklarının ulaşabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlar yoluyla elde edilebilen hiç içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca web sitesinin böyle her hangi bir web sitesinin veya kaynak üzerinden veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan veya neden olduğu iddia olunan herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

UYGULANACAK HUKUK:
Madde.5:
Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku yasaları ve mevzuatının geçerli olduğunu taraflar kayıtsız şartsız kabul ederler.

MUHTELİF HÜKÜMLER :
Madde.6:
Web sitesinin bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanmasının talep etmesindeki eksikliği herhangi bir hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez.
Ne taraflar arasındaki davranış biçimi ne de ticari uygulamalar ve örf ve adetler bu sözleşmenin herhangi bir hükmünü değiştirilmesi için- web sitesinin sözleşmeyi değiştirme hakkı saklı kalmak kaydıyla-herhangi bir rol oynamayacaktır.