Dermamed

scio manset son
SCIO ile beden gücüyle şifa

Fiziksel ve ruhsal sağlığı etkileyen enerji dengesizliklerini saptayan ve dengeleyen ileri teknoloji bir sistemle tanıştırmak istiyoruz sizi: SCIO. SCIO uzmanı ve kinesiyoloji danışmanı Belgin Yavuzlar anlatıyor.

SCIO ne işe yarar?

SCIO ile gıda duyarlılığından alerjiye, uykusuzluktan anksiyeteye, organ zayıflıklarından viral ya da bakteriyel hastalıklara tüm fonksiyonel rahatsızlıkları saptamak; hali hazırdaki hasarı temizlemek ve vücudu -kendi doğal gücünü kullanarak- bir dengeye getirmek mümkün.

Nasıl bir cihaz bu?

SCIO bir biyogeribildirim cihazı. Açılımı; Scientific Consciousness Interface Operation yani Bilimsel Bilinç Arayüz İşlemi. Vücudun enerji seviyesini ölçüp dengeleyen bu sistem matematik, quantum fiziği, fraktal devimbilim, altuzay teoremi, elektronik ve bilgisayar bilimleri üzerine kurulu.

Kim tasarlamış?

Prof. Dr. William Bill Nelson uzun yıllar üzerinde çalışıp tasarladı. Kendisi Kuantum Biyogeribildirim Sistemi’nin mucidi; 15 yılı aşkın süredir tıp alanında birçok kez Nobel’e aday olmuş ve dahi olarak nitelendirilen bir bilim insanı.

Peki ne yapıyor SCIO?

Vücutta fiziksel veya ruhsal olarak aksayan ne varsa onları ortaya koyuyor. Üstelik modern tıbbın gerektirdiği röntgen, tahlil vb uygulamalara ihtiyaç duymadan... Vücudun reaksiyonunu ve titreşimlerini esas alarak fonksiyon bozukluklarını ve bunların neden olduğu hasarı saptar; ihtiyaçlarını belirler ve ona göre yol alır.

Nasıl çalışıyor?

SCIO Kuantum fiziği prensipleriyle çalışan bir sistem. Biyogeribildirim ve biyorezonans terapilerini birleştiren bu sistem; farkındalık sağlıyor, vücudun doğasında var olan kendini iyileştirme kapasitesini uyandırıyor. Farkındalık arttıkça vücut kendini şifalandırıyor. Fakat tabii onun öncesinde vücudu taramak ve enerji akışında aksayan noktaları yakalamak gerekir.

Aksayan noktalar nasıl yakalanıyor?

Bunun için SCIO özel yazılımı aracılığıyla danışanla iletişim kuruyor ve kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığını etkileyen, onu duygusal endişelere sevk eden enerji dengesizliklerini saptıyor. Vücudun biyolojik, psikolojik ve tıbbi verilere karşı olan reaksiyonunu elektromanyetik formda ölçmek üzere kalibre edilmiş. O kadar hassas bir ölçümleme sistemi var ki bir hastalığın ya da endişenin ilk işaretlerini dahi algılar. Tüm bu bilginin ışığında program duygusal ve mental stres, alerjiler, besinsel ihtiyaçlar, toksinler, gıda duyarlılıkları vb konularda da önerilerde bulunuyor. SCIO ayrıca geçmiş travmaları da ortaya koyuyor.

Geçmiş travmaları nasıl ortaya koyuyor?

Bilinç ve bilinçaltı arasında bir arayüz oluşturuyor. Bilinçaltı arayüzü şimdiki yaşam ile geçmişteki deneyimlerin karmaşasını ortaya koyar. SCIO da geçmiş travmaların frekans boyutunda kalmış izlerini bularak onların da dengelenmesine imkan tanıyor. Bu noktada tüm bu verileri algılamak ve kişinin ihtiyaçlarına göre değerlendirmek çok önemli; çünkü bu sistemde kişiye özel bir yol haritası belirlenir.

Siz SCIO’yu nasıl yorumluyorsunuz?

Stresten özgürleşmek hiç bu kadar kolay olmamıştı diyebilirim. İnsanın farkında olduğu ya da olmadığı boyutlarıyla tanışması ve doğal yeteneğini uyandırması için SCIO’nun titreşimlerinin etkisini yaşaması yeterli. Bununla birlikte kullandığım kinesiyoloji terapi ise beden, duygu, ruh, zihin boyutunda temizlenme yolunda daha da hızlı ilerlememizi sağlıyor.

Kinesiyoloji nedir?

Kinesiyoloji kasların olumlu ya da olumsuz düşüncelere verdiği yanıtı almak için kullanılan bir bilim dalı. Tıpta 1960’lardan bu yana birçok alanda kullanılıyor. Ben de SCIO terapi ile birleştirerek farklı bir yaklaşım getiriyorum.

SCIO terapide kinesiyolojinin faydası nedir?

Ben SCIO’yu kinesiyoloji tekniğiyle kullanmayı tercih ediyorum. Burada amaç; bilinçaltı kayıtlarına, bizi engelleyen ama farkında olmadığımız inançlarımıza bedenin bilgeliğinden yararlanarak ulaşmak. Bu sayede hem danışanın seansa katılımını en yüksek seviyeye getirerek farkındalık yaratıyoruz hem de bilmediği zihinsel, duygusal blokajlarını daha kolay bulmak ve öncelik belirlemek mümkün oluyor. Deneyimlerime göre bu yol kısa sürede daha faydalı sonuçlara taşıyabiliyor” diyor.